พระนครคีรี

การจัดแสดง


ป้อมธตรฐป้องปก (ทิศตะวันออก)

|
1954 ครั้ง
|
blog_2
ป้อมธตรฐป้องปก เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาประจำทิศตะวันออก  ก่อสร้างแข็งแรงในชัยภูมิอันเหมาะสมต้องตามตำราพิชัยสงคราม