พระนครคีรี

การจัดแสดง


ป้อมเวสสุวรรณรักษา (ทิศเหนือ)

|
1530 ครั้ง
|
blog_2
ป้อมเวสสุวรรณรักษา เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาประจำทิศเหนือ  ก่อสร้างแข็งแรงในชัยภูมิอันเหมาะสมต้องตามตำราพิชัยสงคราม