พระนครคีรี

การจัดแสดง


ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ (ทิศใต้)

|
1597 ครั้ง
|
blog_2
 ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาประจำทิศใต้  ก่อสร้างแข็งแรงในชัยภูมิอันเหมาะสมต้องตามตำราพิชัยสงคราม