พระนครคีรี

การจัดแสดง


ป้อมวิรูปักษ์ป้องกัน (ทิศตะวันตก)

|
1366 ครั้ง
|
blog_2
ป้อมวิรูปักษ์ป้องกัน เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาประจำทิศตะวันตก  ก่อสร้างแข็งแรงในชัยภูมิอันเหมาะสมต้องตามตำราพิชัยสงคราม