พระนครคีรี

การจัดแสดง


ศาลาราย

|
1885 ครั้ง
|
blog_2
          เป็นศาลาโถงขนาดเล็กสามหลัง สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ