พระนครคีรี

การจัดแสดง


ศาลาราย

|
2092 ครั้ง
|
blog_2
          เป็นศาลาโถงขนาดเล็กสามหลัง สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ