พระนครคีรี

การจัดแสดง


หอชัชวาลเวียงชัย หรือหอตะเกียง

|
8982 ครั้ง
|
blog_2
          หอทรงกลมสูงคล้ายกระโจมไฟ มีบันไดเวียนภายในขึ้นข้างบน ชั้นบนรอบนอกเป็นระเบียงประดับลูกกรงแก้ว กระเบื้องเคลือบสีเขียวโดยรอบ หลังคารูปโดม มุงด้วยกระจกโค้ง ภายในโดมห้อยโคมไฟ กลางคืนจะส่องแสงเห็นไปได้ไกลถึงชายทะเล นักเดินเรือได้อาศัยแสงไฟจากโคมนี้เป็นประภาคารที่หมายนำเรือเข้าอ่าวบ้านแหลมในเวลากลางคืน จากหอชัชวาลเวียงชัยชั้นบนสุดสามารถชมวิวทิวทัศน์เมืองเพชรบุรีได้โดยรอบตลอดจนถึงชายทะเล ด้านหน้าหอชัชวาลเวียงชัยมีเสาธงสูงสำหรับชักธงมหาราชขึ้นขณะเสด็จประทับที่พระนครคีรี