พระนครคีรี

การจัดแสดง


ศาลาด่านหลัง

|
436 ครั้ง
|
blog_2
หนึ่งในอาคารประกอบบนพระนครคีรี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากหมู่พระที่นั่งมายังพระธาตุจอมเพชร และเส้นทางไปสู่วัดพระพุทธไสยาสน์ ศาลาด่านหลังมีไว้สำหรับทหารและเจ้าหน้าที่บรรดาที่ตามเสด็จอยู่ประจำรักษาการณ์ในเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ภาพดังกล่าวเป็นสภาพก่อนการบูรณะซึ่งถ่ายในช่วง พ.ศ. 2525 - 2532