พระนครคีรี

การจัดแสดง


บริเวณทางขึ้นพระนครคีรี

|
447 ครั้ง
|
blog_2
อาคารทางด้านซ้ายของภาพคือโรงรถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับโรงม้า (ตั้งตรงข้ามกับโรงรถ ไม่ปรากฏในภาพ) โดยภาพนี้ สันนิษฐานว่าเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประพาสเมืองเพชรบุรี ใน พ.ศ. 2447 ในครั้งนั้น มีเจ้านายตามเสด็จฯ มาด้วยหลายพระองค์ โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม ได้เสด็จฯ ขึ้นพระนครคีรีเพื่อถวายพุ่มพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในภาพมีเจ้านาย คือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมหมื่นกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน (ภายหลังเป็น กรมพระ) พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช (ภายหลังเป็นกรมหลวง) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสาสตรศุภกิจ(ภายหลังเป็นกรมหลวง) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ (ภายหลังเป็นกรมพระ) รวมถึงพระยาสุรพันธุ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) เจ้าเมืองเพชรบุรีในขณะนั้น  และมหาดเล็กชาวลาวโซ่งจำนวนมากที่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ในเวลามีเสด็จพระราชดำเนิน