พระนครคีรี

การจัดแสดง


ทางขึ้นศาลาทัศนานักขัตฤกษ์

|
540 ครั้ง
|
blog_2
ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันออกของเขามหาสวรรค์ ก่อนถึงวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร สันนิษฐานว่าศาลาหลังนี้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อใช้สำหรับทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของราษฎร เช่น การแสดงและสรรพกีฬา ในเวลาที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานที่พระนครคีรี ดังเช่นในคราวรับเสด็จดยุคโยฮัน อัลเบรกต์แห่งราชรัฐบรินซวิก ในปลายปี พ.ศ.2452 โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ดยุคเสด็จทอดพระเนตรสรรพกีฬา และประทับดื่มน้ำชาที่พลับพลาชายเขา สันนิษฐานว่าเป็นศาลาทัศนานักขัตฤกษ์แห่งนี้