พระนครคีรี

การจัดแสดง


ทางขึ้นพระนครคีรี บริเวณด้านหน้าก่อนจะถึงวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

|
470 ครั้ง
|
blog_2
จากในภาพ จะเห็นศาลาของวัดมหาสมณารามฯ ซึ่งปัจจุบันไม่มีอยู่แล้ว ภาพนี้ถ่ายเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เมืองเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2447 ซึ่งมีพระเจ้าน้องยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอ และเจ้านายตามเสด็จฯ หลายพระองค์