พระนครคีรี

การจัดแสดง


ศาลาเย็นใจ

|
1158 ครั้ง
|
blog_2

ศาลาเย็นใจเป็นศาลาหลังหนึ่งบนพระนครคีรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา โดยมีทางแยกออกไปจากทางขึ้นหมู่พระที่นั่ง มีลักษณะเป็นอาคารโถงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเพชรบุรีได้ และจากศาลาเย็นใจ มีทางเดินขึ้นไปสู่หอพิมานเพชรมเหศวร์ได้อีกทางหนึ่ง ศาลาเย็นใจใช้เป็นที่พักของบรรดาข้าราชการ ตลอดจนข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ

ในภาพเป็นทหารแต่งเครื่องแบบ กำลังพักผ่อนอยู่บนศาลาเย็นใจ สันนิษฐานว่าเป็นทหารที่ตามเสด็จฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ – ๖