พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ บริเวณบันไดทางด้านตะวันตกของพระที่นั่ง

|
579 ครั้ง
|
blog_2

ภาพดังกล่าวถ่ายไว้ช่วงที่มีการบูรณะครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2525 - 2532 โดยพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์เป็นพระที่นั่งขนาดใหญ่ และมีความสำคัญองค์หนึ่งของพระนครคีรี โดยเป็นท้องพระโรง สำหรับเสด็จออกว่าราชการ โดยมีโถงด้านหน้า ซึ่งใช้เสด็จออกว่าราชการฝ่ายหน้า และโถงด้านหลังที่ใช้ในการเสด็จออกฝ่ายใน

ในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการปรับปรุงภายในพระที่นั่งองค์นี้ โดยใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศคือ ดยุคโยฮัน อัลเบรกต์แห่งราชรัฐบรันซวิก และพระชายา ดัชเชสอลิซาเบธ รอตซาลา ซึ่งเข้ามาในสยามเมื่อปลายปี พ.ศ. 2452