พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระตำหนักสันถาคารสถาน และโรงมหรสพ

|
4166 ครั้ง
|
blog_2
          พระตำหนักสันถาคารสถาน
          เป็นหมู่พระที่นั่งขนาดใหญ่ทางขวามือของทางขึ้น ก่อนถึงพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นพระตำหนักสำหรับราชอาคันตุกะที่มาประทับบนพระนครคีรี มีห้องรับรองอยู่ตอนกลางของพระที่นั่งสองข้างเป็นห้องนอนมีมุขหน้ายื่นออกเป็นที่ประทับทอดพระเนตรนาฏศิลป์ที่มีโรงมหรสพตรงลานด้านหน้าทิศตะวันออก
 
 
          โรงมหรสพ หรือ โรงโขน
         ตั้งอยู่ขวามือทางขึ้นเหนือศาลาด่านหน้า ก่อเวทีกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ก่อกำแพงทึบเป็นฉากกั้นกลาง มีประตู ๒ ข้างฉาก ส่วนหลังขนาดเท่าเวทีเป็นที่แต่งตัวและที่พักของพวกละครหรือโขน หน้าเวทีอยู่ระหว่างหน้าพระที่นั่งสันถาคารสถานเป็นลานดินกว้างเพื่อให้ประชาชนได้นั่งชมการมหรสพด้วย