พระนครคีรี

การจัดแสดง


ทางขึ้นพระนครคีรี

|
461 ครั้ง
|
blog_2
ภาพนี้ถ่ายบริเวณทางขึ้นก่อนถึงป้อมธตรฐป้องปก หากมองกลับไปจะมองเห็นพระธาตุจอมเพชรตั้งโดดเด่นอยู่ มีทิวไม้ต้นลั่นทมปกคลุมสองข้างทาง