พระนครคีรี

การจัดแสดง


เจ้านายที่ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

|
515 ครั้ง
|
blog_2
เจ้านายฝ่ายหน้า (บุรุษ) ซึ่งตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาพระนครคีรี ใน พ.ศ. 2447 ถ่ายบริเวณทางเดินจากทิมดาบองครักษ์มาศาลาด่านหลัง เจ้านายที่ปรากฏในภาพ คือ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ กรมพระกำแพงเพชรโยธิน กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (ม.ร.ว.อรุณ ฉัตรกุล) และมีมหาดเล็กชาวลาวโซ่งอยู่ด้านหลัง