พระนครคีรี

การจัดแสดง


ทางเดินบนพระนครคีรี

|
931 ครั้ง
|
blog_2

บุคคลในภาพที่นั่งอยู่ริมทางเดิน คือ เจ้าพระยาสุรพันธ์ อดีตเจ้าเมืองเพชรบุรี และสมุหเทศาภิบาล มณฑลราชบุรี ในขณะนั้น โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ (พระยศสุดท้าย คือ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ยืนด้านหลัง และหันพระพักตร์ไปด้านขวาของภาพ ในขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเป็นผู้จัดการเสด็จพระราชดำเนินถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายครั้ง