พระนครคีรี

การจัดแสดง


ทางเดินบนพระนครคีรี

|
1525 ครั้ง
|
blog_2
ทางเดินบนพระนครคีรี สันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางจากบริเวณหอจตุเวทย์ปริตพัจน์ลงไปยังวัดมหาสมณารามซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดย Dr.Kurt Beyer ในช่วงปี พ.ศ. 2451 - 2457