พระนครคีรี

การจัดแสดง


หน้าบันหอจตุเวทปริตพัจน์

|
686 ครั้ง
|
blog_2
ในการก่อสร้างหลังคาของหอจตุเวทปริตพัจน์ มีการใช้ไม้ไผ่ขัดสานและฉาบปูนบริเวณหน้าบันของอาคาร ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาในการก่อสร้างของคนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี รูปดังกล่าวถ่ายขึ้นเมื่อครั้งมีการบูรณะพระนครคีรีครั้งใหญ่ในช่วง พ.ศ. 2525 – 2532