พระนครคีรี

การจัดแสดง


หมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรี

|
982 ครั้ง
|
blog_2

หมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรีตั้งอยู่บริเวณยอดเขาตะวันตก โดยมีพระที่นั่งองค์สำคัญหลายองค์ เช่น พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทมไหสวรรย์ และพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท โดยในรูปจะมองเห็นพระที่นั่งสำคัญทั้งสามองค์ รวมถึงพระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย และโรงสูทกรรมซึ่งเป็นที่ประกอบอาหารเลี้ยงข้าราชบริพารที่ตามเสด็จด้วย

ภาพนี้สันนิษฐานว่าถ่ายจากบริเวณกลุ่มอาคารหอพิมานเพชรมเหศวร์ โดยเป็นภาพที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร