พระนครคีรี

การจัดแสดง


หอจตุเวทปริตพัจน์

|
3705 ครั้ง
|
blog_2
          เป็นรูปศาลาการเปรียญ ตั้งอยู่ใกล้พระอุโบสถวัดพระแก้ว มีแท่นอาสนสงฆ์และธรรมาสน์เทศน์ก่ออิฐถือปูน เป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดับพระธรรมเทศนาและพระปริตรในวันธรรมสวนะเป็นประจำ เนื่องจากวัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา จึงโปรดให้ นิมนต์พระสงฆ์จากพระอารามเมืองเพชรบุรีขึ้นมาแสดงธรรม