พระนครคีรี

คลังความรู้


พุทธศักราช ๒๕๐๔ พระธาตุจอมเพชร

|
1691 ครั้ง
|
blog_2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระนครคีรีเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๔

พระธาตุจอมเพชร

เป็นเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้พระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นราชสีหวิกรม ออกแบบตามพระราชดำริ ให้ก่อปูนหุ้มพระเจดีย์เดิมของวัดอินทคีรี วัดร้างสมัยอยุธยาซึ่งตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาตะวันตก แล้วพระราชทานนามว่า พระธาตุจอมเพชร