พระนครคีรี

คลังความรู้


พุทธศักราช ๒๕๐๕ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท

|
1670 ครั้ง
|
blog_2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาในพระราชพิธีฉลองสมโภชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเวลาเช้า วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๕

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          หลวงเทพรจนาได้แสดงฝีมือในการปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผสมผสานลักษณะรูปเหมือนบุคคลตามคติตะวันตกกับการยึดถือความเกลี้ยงเกลาและความสวยงามเรียบง่ายตามคติไทยโบราณเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ยังได้ลบล้างความเชื่อที่ห้ามจำลองรูปเหมือนบุคคลขณะยังมีชีวิตอยู่เพราะเกรงว่าจะเป็นการบั่นทอนชีวิตให้สั้นลง อย่างไรก็ตามในสมัยนั้นมิได้มีการหล่อพระบรมรูปองค์นี้เป็นโลหะ ด้วยเกรงว่าจะเป็นเรื่องอัปมงคลที่ต้องเอาพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งเทไฟหลอมให้ละลาย จึงเพียงแต่หล่อด้วยปูนปลาสเตอร์และทาสีแทน จากนั้นได้มีการอัญเชิญพระบรมรูปปูนปลาสเตอร์นี้ไปประดิษฐานหลายแห่ง เช่น ที่หอพระราชพงศานุสรณ์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทบนพระนครคีรี  จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ในรัชกาล ๙ ได้เกิดอัสนีบาตรตกลงที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ทำให้พระบรมรูปปูนชำรุดเสียหาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงได้มีพระราชดำริให้ซ่อมแซมเหมือนเดิม

          ต่อมาพระราชปนัดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายพระองค์ทรงเห็นว่าควรหล่อพระบรมรูปนี้ให้เป็นโลหะถาวรตามหุ่นปูนปลาสเตอร์เดิมเสีย จึงได้มีการหล่อพระบรมรูปเป็นสำริดขึ้น ๓ องค์ และอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ สถานที่สำคัญ ๓ แห่ง คือ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทในพระนครคีรี หอพระจอม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร