พระนครคีรี

คลังความรู้


พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระธาตุจอมเพชร

|
2625 ครั้ง
|
blog_2

เสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕

เวลา ๑๑.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน มายังจังหวัดเพชรบุรี เสด็จฯวัดพระพุทธไสยาสน์ และวัดสระบัว แล้วเสด็จขึ้นพระนครคีรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งบริเวณศาลาลูกขุน เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปพระที่นั่งราชธรรมสภา เสวยพระกระยาหารกลางวัน ประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระสุธารส แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระธาตุจอมเพชร