พระนครคีรี

คลังความรู้


พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระธาตุจอมเพชร

|
1400 ครั้ง
|
blog_2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มายังพระธาตุจอมเพชร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา เมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระบรมธาตุและทรงสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระธาตุจอมเพชรถ้วน ๓ รอบ