พระนครคีรี

คลังความรู้


พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระพิหารน้อย/พระอุโบสถวัดพระแก้ว

|
1120 ครั้ง
|
blog_2

เมื่อบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระธาตุจอมเพชรแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทอดพระเนตรโบราณสถาน ณ พระอุโบสถพระแก้ว แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระราชวังไกลกังวล เมื่อเวลา ๒๐.๐๕ น.